Menu Close

Mat

Vi säljer alltid mat och dryck på plats. Är du allergisk så är det bra att informera oss när du gör din anmälan, så kan vi försöka anpassa oss så gott det går.

Försäkring

Som deltagare är du försäkrad via Sverok. Du kan läsa mer om detta på Sveroks hemsida.

Ordningsregler för LAN

Du förbinder dig alltid när du deltar på evenemang med Zorn Gaming att följa föreningens stadgar samt våra ordningsregler för evenemang.

1) ORDNINGSREGLER

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Zorn Gamings stadgar och ordningsregler. Zorn Gaming förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på Discord. § 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från Zorn Gamings crew/funktionärer.

2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en persons inträde med en dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som angivet på Discord. § 2.2 Armband skall visas upp för crew varje gång man passerar kontrollen. Eventuellt försök till fusk med armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd. § 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning. § 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer betalad biljett gälla för nästa evenemang, alternativt att återbetalas till den person som beställt biljetterna. § 2.5 Vid bokning är man skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. § 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras inte.

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget sker på egen risk. § 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. § 3.3 Zorn Gaming är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med evenemanget, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande. § 3.4 Zorn Gaming ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning.

4) EL OCH NÄTVERK

§ 4.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Zorn Gamings crew försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis. § 4.2 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller. § 4.3 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk. § 4.4 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket, så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. § 4.5 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande.

5) ÖVRIGT

§ 5.1 Eventet är drogfritt och vi tolererar inte berusade och/eller på annat sätt påverkade personer, och du släpps då inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. § 5.2 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden. § 5.3 Allt kablage tillhörande Zorn Gaming får ej vidröras eller modifieras. § 5.4 Rekomenderad ålder för att deltaga på eventet är 13år, om deltagaren är under 18 år ska målsman ska informeras om dessa regler. § 5.5 Brott mot svensk lag leder till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. § 5.6 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Zorn Gaming. § 5.7 Du måste kontinuerligt städa din plats och lägga pant burkar på rätt plats. Din plats ska vara ren innan du lämnar den. § 5.8 Om du blir utkastad så får du inte tillbaka inträdesavgiften.

§ 5.8 Zorn Gaming har rätt att sätta upp nätverkskameror för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför eventet på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.