Alla deltagare som är anmälda spelar mot varandra. Den som står sist kvar vid liv vinner! En tävling med Build och en No-build.